Addie

thành viên fanpop từ năm February 2014

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

music_is_life_ đã đưa ý kiến về AKB48
Ehh looking at some of their old pictures they look so different! They were just kids when they started. đã đăng hơn một năm qua
smile
trololol9 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Vote for our club's new look

: link

: link

: link

Closes July 7th
đã đăng hơn một năm qua
Team-K trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Kami oshi? đã đăng hơn một năm qua