Cassie Sanders

thành viên fanpop từ năm June 2009

  • Female, 22 years old
  • O'fallon Mo, United States of America
  • Favorite TV Show: Family Guy, and Grey's Anatomy, Animal Cops, Untamed and Uncut, Supernatural, Glee, âm nhạc channals, Eclipes
    Favorite Movie: Twilight,New Moon, Flicka, Black Beauty ,Fly Away trang chủ and all 6 of the Harry Potter movies, Percy Jackson & the Olympians the Lightning Theif
    Favorite Musician: Talylor Swift, and Britney Spears
    Favorite Book or Author: The Twilight Saga, Harry Potter 1-7 House of Night Series, Percy Jackson Series.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Andressa_Weld trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
for guessing letter đã đăng hơn một năm qua
Andressa_Weld trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
for guessing letter "o" đã đăng hơn một năm qua
ayushi_panicker trao các điểm thưởng cho tôi về my images
cool gallery........!!!! đã đăng hơn một năm qua