thành viên fanpop từ năm May 2007

  • Female, 39 years old
  • Wallis and Futuna Islands
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

megloveskyle trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
For your Stargate Atlantis videos!! đã đăng hơn một năm qua
Temptasia trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
For all the video bạn contributed to the Childhood Memories spot! bạn are awesome! đã đăng hơn một năm qua
marissa trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
i tình yêu all your các bình luận in the office spot :)

i must have written "i agree with msqueenbea" at least three times today :) đã đăng hơn một năm qua