Jinny

thành viên fanpop từ năm November 2009

  • Female, 37 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: fringe
    Favorite Movie: Harry Potter
    Favorite Musician: Lady Gaga
    Favorite Book or Author: Harry Potter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Sexy-emma76 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
hi đã đăng hơn một năm qua
KateKicksAss trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Sorry, I didn't know I added any các biểu tượng bạn made. Which ones were they?? đã đăng hơn một năm qua
alessiamonari trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
"Don't walk in front of me, I may not follow.
Don't walk behind me, I may not lead.
Walk beside me and be my friend."
send this message to the people u care about! đã đăng hơn một năm qua