Chelsea Marie Horan(;

thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Female, 22 years old
  • i tình yêu you<3, Ireland
  • Favorite Musician: Niall Horan, One Direction
    Favorite Book or Author: Dare to Dream
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

aNNalovechuck trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Mum: why are bạn doing that?
Me: because One Direction do it.
Mum: if One Direction jumped off a cli-
Me: Yes

Post it back if bạn agree đã đăng hơn một năm qua
TasteDaRainbow trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
hi!! đã đăng hơn một năm qua
jayk_lover trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the add!<3 đã đăng hơn một năm qua