allicia wheatfall

thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Female, 25 years old
  • fortworth, United States of America
  • Favorite TV Show: victorius
    Favorite Movie: never say never
    Favorite Musician: justin drew beiber
    Favorite Book or Author: judy moody
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Cutestlover456 đã đưa ý kiến …
xin chào đã đăng hơn một năm qua
mrsbeiber4 đã đưa ý kiến về Justin Bieber
i just tình yêu justin bieber hes didecated to us,giveing back,and âm nhạc đã đăng hơn một năm qua
ALA200 đã bình luận…
im with bạn on that sister hơn một năm qua
mrsbeiber4 đã đưa ý kiến …
xin chào EVERYONE I FEEL SO LOVED HERE AT FANPOP.COM I tình yêu JUSTIN DREW BEIBER đã đăng hơn một năm qua