Emma

thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: chim sơn ca, sơn ca Rise to Candleford, The Office (U.S.), Parks & Recreation, Downton Abbey, Big Brother, The Bachelor/ette
    Favorite Movie: Leap Year, Gattaca
    Favorite Musician: Fun., Florence + The Machine, Mumford & Sons, Killers, Of Monsters and Men, The Lumineers
    Favorite Book or Author: The Outsiders, hoa for Algernon
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mrsarless đã đưa ý kiến về JAG
JAG MARATHON ON CLOO! for like...weeks...yessssss đã đăng hơn một năm qua
wink
cassidy86 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
HAVE A VERY HAPPY CHRISTMAS! đã đăng hơn một năm qua
mrsarless đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
potato. đã đăng hơn một năm qua
Chibi-Baka3 đã bình luận…
Po-tah-toe. XD hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
Tomato. hơn một năm qua
ultrasonic34 đã bình luận…
To-mah-to. hơn một năm qua
loveisallweneed đã bình luận…
Pie. hơn một năm qua