Mrs Depp

thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Female, 21 years old
  • Paris, United States of America
  • Favorite Book or Author: Đấu trường sinh tử
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mrs_depp_13 đã đưa ý kiến về Tim burton
f*ck james cameron. tim burton is the best and we all know it đã đăng hơn một năm qua
mrs_depp_13 đã đưa ý kiến về Đấu trường sinh tử
for those of bạn people who say team gale and team peeta,
DO NOT TURN THE HUNGER GAMES INTO TWILIGHT. đã đăng hơn một năm qua
mrs_depp_13 đã đưa ý kiến về Carlisle Cullen
wish he was my vampire dad đã đăng hơn một năm qua
vivicorn2001 đã bình luận…
ME too! hơn một năm qua