Leah Bieber

thành viên fanpop từ năm December 2010

  • Favorite TV Show: Kardashians IDK LOL......
    Favorite Movie: Something funny old chó hoặc Grown Ups
    Favorite Musician: JBIEBER
    Favorite Book or Author: BFG
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

mld8 đã đưa ý kiến về Justin Bieber
your awesome! đã đăng hơn một năm qua
mld8 đã đưa ý kiến về Justin Bieber
JB ROCKS! đã đăng hơn một năm qua
mld8 đã đưa ý kiến về Lady Gaga
Your âm nhạc is great đã đăng hơn một năm qua