Norhizawati Abdullah Sani

thành viên fanpop từ năm October 2008

  • Female, 35 years old
  • Fort Wayne, Indiana
  • Favorite TV Show: ANY TV hiển thị
    Favorite Movie: ANY movie
    Favorite Musician: ANY âm nhạc
    Favorite Book or Author: WOW... there's tons of them. I gonna check on Library!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mininorachan đã đưa ý kiến về Megan cáo, fox
hell yeah! đã đăng hơn một năm qua
TheCountess trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for your các bình luận on link. I'm glad bạn enjoyed them, and if bạn rated any, thank bạn for that too. ;) đã đăng hơn một năm qua