Youishi Haraku

thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Male, 35 years old
  • Buffalo, NY, United States of America
  • Favorite TV Show: Family Guy, House, Robot Chicken, Death Note, Inuyasha, Naruto, Fruits Basket
    Favorite Musician: I don't really like music.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

AkiraTaifu trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hey, sorry to intrude like this but, your biểu tượng invited me in ^.^ Oh, and nice to meet bạn too. đã đăng hơn một năm qua
cool
Sinna_Hime_chan trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I came bởi to give các điểm thưởng for liking American Indians (& I see afew others we both like) ~I just joined. It is a small group!! Hm, wonder why? đã đăng hơn một năm qua
smile
DrumsNBassBaby đã đưa ý kiến …
Haven't heard from you, what up your way? đã đăng hơn một năm qua
DrumsNBassBaby đã bình luận…
hum... no love? hơn một năm qua
DrumsNBassBaby đã bình luận…
...guess not... hơn một năm qua