thành viên fanpop từ năm August 2013

  • India
  • Favorite TV Show: ngôi sao king
    Favorite Movie: suicide squad
    Favorite Musician: snsd
    Favorite Book or Author: Bible
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

FalliNgSparks trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Plz can u tham gia my club?
link đã đăng hơn một năm qua
hanima_sunny trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
pls tham gia to my club

link đã đăng hơn một năm qua
smile
seobabystar trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Thanks for the add!
Nice To Meet bạn đã đăng hơn một năm qua