Mia (nick name) NEW YORK :-p

thành viên fanpop từ năm July 2010

  • Female, 23 years old
  • New york , new york
  • Favorite TV Show: what ever is on :)
    Favorite Movie: TWILIGHT Saga (all), cars, alice in wonderland and thêm
    Favorite Musician: idk
    Favorite Book or Author: twilight saga (all)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

hannah_vampire trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
U have a awsome skill for nghề viết văn i reckon bạn could write your own book and it would be bigger then the twilight saga :) Its awsome đã đăng hơn một năm qua
mia1emmett đã bình luận…
thank bạn :D hơn một năm qua
DebbyAnnRyan đã đưa ý kiến …
Thanks for adding me!
-Debby đã đăng hơn một năm qua
mia1emmett đã đưa ý kiến về Seri chạng vạng
i think it would be cool if S.Meyers wrote them in Jacob's p.o.v :) đã đăng hơn một năm qua