Call me Michie (my new nickname)

thành viên fanpop từ năm July 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

tdabethlover đã đưa ý kiến …
If bạn like Duncan why do u have pics of Courtney instead??? đã đăng hơn một năm qua
milorox18 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
ngẫu nhiên điểm thưởng for no reason!!!
điểm thưởng me Back!!!

__________________________

Please Copy and Past this to other's Propping place and spread the fanpop tình yêu bởi sending this with a điểm thưởng to your friend, Friend's friend and People bạn don't even know and also add them!
It's the ticket of being kind, Having lot's of Fans, making other people Happy on fanpop AND getting lot's of "Prop Back"s :)
Enjoy and Have a Nice Day!
- Love, Me đã đăng hơn một năm qua
milorox18 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I'm giving a điểm thưởng to all of my fans‚ thanks for being one! đã đăng hơn một năm qua