Sarah DeLisse

thành viên fanpop từ năm December 2009

  • 24 years old
  • charlotte, United States of America
  • Favorite TV Show: CASTLE!!!!, The Mentailist, bones, fringe, house, CSI:NY, lie to me, and in plain sight
    Favorite Movie: just about any movie known to man haha
    Favorite Musician: shine down, elli golding, demi lovato, i can listen to any
    Favorite Book or Author: Heat wave, and naked heat, heat rises
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Crywolf_10 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hey, thanks for the add! :) đã đăng hơn một năm qua
meepster12 đã bình luận…
bạn have great taste in shows haha :) hơn một năm qua
big smile
simovska trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Thanks for add me đã đăng hơn một năm qua