tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mbalzar đã đưa ý kiến về Albus and Minerva
I was so shocked when i found out that Albus was gay. Not that i have a problem with gays, but i had always imagined them together ,too. I makes me feel bad for Minerva becaus i guess thats shes all alone! đã đăng hơn một năm qua
HuddyJoy0524 đã bình luận…
i still refuse to believe that dumbledore was actually gay...it completely ruins the fantaisie ive created about the 2 of them! they will always be together in my heart! <3 hơn một năm qua
xForeverMMADx đã bình luận…
i refuse to believe! Albus and Minerva hav too much chemistry, hơn một năm qua
Perfidia đã bình luận…
shocked me too hơn một năm qua
HecateA trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Your bài viết on Minerva in the HP club is great! đã đăng hơn một năm qua