thành viên fanpop từ năm August 2009

  • 36 years old
  • Virginia
  • Favorite TV Show: Bones, The Big Bang Theory, Supernatural, Two and a Half Men
    Favorite Movie: Dark Knight
    Favorite Musician: Bach
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

   
Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

smile
detty4ever đã đưa ý kiến …
Thank you! I'm glad bạn like it!:) đã đăng hơn một năm qua
detty4ever đã bình luận…
amazing khẩu hiệu btw! hơn một năm qua
mathizoverrated đã bình luận…
Thank you! hơn một năm qua
robothor1111 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
For making a BBT câu hỏi kiểm tra question! I so rarely get to answer them! đã đăng hơn một năm qua
newmixgirl trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hi! Just wishing bạn Happy Holidays
=D đã đăng hơn một năm qua