thành viên fanpop từ năm May 2012

  • Female, 21 years old
  • new york, Russia
  • Favorite Musician: micheal jackson , britney spears n more.......
    Favorite Book or Author: moonwolk
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

maria201212 đã đưa ý kiến về Johnny Depp
jonny are ...... đã đăng hơn một năm qua
IM-A-DEPP đã bình luận…
Hot, Handsome, Great Actor, Sweet Man , those words can't describe Johnny Depp <3 hơn một năm qua
maria201212 đã đưa ý kiến về Troy
I tình yêu this movie^^^^^^ đã đăng hơn một năm qua
maria201212 đã đưa ý kiến về Brad Pitt
oh my god brad are is so hot!!!I am so crazy for him<3<3 đã đăng hơn một năm qua
Paul1313 đã bình luận…
sooo sexy brad hơn một năm qua