thành viên fanpop từ năm July 2017

  • Female, 21 years old
  • Gottam, Robintown
  • Favorite Movie: everything
    Favorite Musician: everyone
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 
Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

big smile
wavesurf trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hi, there! Thanks for adding me!! Here's a điểm thưởng for your polls!! đã đăng cách đây 14 giờ
magicworld_88 đã bình luận…
Thank you^^ cách đây 13 giờ
sunnyfields trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks for all the comments. I tình yêu đọc them. :) đã đăng cách đây 23 giờ
cool
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Batman. đã đăng cách đây 7 tháng