thành viên fanpop từ năm February 2014

  • Favorite TV Show: Hắc Quản Gia
    Favorite Musician: Yui, Yuki, AKB48, Morning Musume, E-Girls
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
rupsa trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Thanks for the add! đã đăng cách đây 6 tháng
maedachan đã đưa ý kiến về AKB48
NGT won't have a team system and both N3 and G will be combined đã đăng cách đây 7 tháng
maedachan đã bình luận…
...... cách đây 7 tháng
usernameinvalid đã bình luận…
they did this so we don't know who are the guilty members cách đây 7 tháng
yui1234 đã bình luận…
So clever of them cách đây 7 tháng
-Miyuki trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
yeah that bình luận was gross on the age poll. đã đăng cách đây 8 tháng