austin frenchie

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Male, 40 years old
  • Bangor, Gwynedd, United Kingdom
  • Favorite TV Show: dr who. mythbusters. dirty jobs. starwars the clone wars.
    Favorite Movie: harry potter deathly hallows 2. lord of the rings all three.all starwars.
    Favorite Musician: way to many to danh sách
    Favorite Book or Author: way to many to danh sách
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

katyrd123 đã đưa ý kiến …
xin chào darling xxxx đã đăng hơn một năm qua
Lenzetta-Lovett trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
thanks for the add :) đã đăng hơn một năm qua
smile
keladz trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Sorry had to go but im sure il be on tomorrow night to talk take care x x đã đăng hơn một năm qua
keladz đã bình luận…
Sorry my pc just crashed bloody technology on iPod now so can't talk but speak tomorrow x x x hơn một năm qua