k. harris

thành viên fanpop từ năm March 2010

  • Female
  • baltimore, United States of America
  • Favorite TV Show: the game
    Favorite Movie: Người vận chuyển
    Favorite Musician: Taylor Swift
    Favorite Book or Author: Eclipse
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

myau trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I owe bạn a điểm thưởng :D đã đăng hơn một năm qua
Darktimes104 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Luved your bình luận in the Twilight spot.(Could u forgive Edward 4 what he did in New Moon like Bella did) đã đăng hơn một năm qua