thành viên fanpop từ năm September 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 10 clubs Dedicated (10) Die-Hard Fan in 8 clubs Die-Hard (8) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

smile
lizzy_bennett trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thank bạn so much for posting so many pictures to my Quiet Man group, they are just wonderful! đã đăng hơn một năm qua
luvoldhollywood đã đưa ý kiến …
Oh my gosh your "favorite movie" danh sách is a lot like mine- those are some of my favorites! đã đăng hơn một năm qua
smile
Sara92 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Thanks!!! =)
I can see that bạn like Audrey Hepburn movies!!!
I tình yêu her!!!
And I tình yêu classic movies!!!A lot!!! đã đăng hơn một năm qua
luv_audrey đã bình luận…
I ADORE classic phim chiếu rạp too, my các sở thích are the ones with Audrey Hepburn but I tình yêu tons of classic stars like Cary Grant, Judy Garland, Grace Kelly, Humphrey Bogart. So many thêm too. :) hơn một năm qua