Shine Javier

thành viên fanpop từ năm April 2009

  • Female, 31 years old
  • Philippines
  • Favorite TV Show: House md
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

lovehousemd_frv trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
ngẫu nhiên điểm thưởng for no reason!!!
điểm thưởng me Back!!!

__________________________

Please Copy and Past this to other's Propping place and spread the fanpop tình yêu bởi sending this with a điểm thưởng to your friend, Friend's friend and People bạn don't even know and also add them!
It's the ticket of being kind, Having lot's of Fans, making other people Happy on fanpop AND getting lot's of "Prop Back"s :)
Enjoy and Have a Nice Day!
- Love, Me đã đăng hơn một năm qua
HugeEgoSorry trao các điểm thưởng cho tôi về my images
good job! đã đăng hơn một năm qua
huddyislove trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
For being a fellow sinner and I tình yêu your icon!!! đã đăng hơn một năm qua