Solitaire :)

thành viên fanpop từ năm February 2018

  • Female
  • My place is placeless, a trace of traceless
  • Favorite Book or Author: Many!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
kari91 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
In 3 hours...? đã đăng cách đây 14 ngày
heart
Squall1982 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
thanks for the add đã đăng cách đây 15 ngày
smile
iloveanime21 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
looks like i am not eating ice cream, because its to cold outside tbh i just went ou and went back in lmao, and that sounds very interesting and yes mock obviously xD and what about greece what do bạn wanna know? :) đã đăng cách đây 15 ngày