Emma Wilson

thành viên fanpop từ năm May 2013

  • Female
  • Staffordshire, United Kingdom
  • Favorite TV Show: Thế giới tuyệt vời của Gumball
    Favorite Movie: Lion King trilogy
    Favorite Musician: None
    Favorite Book or Author: Warrior mèo from Erin Hunter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Funfums đã đưa ý kiến …
Howdy there!
I see that you're a BFDI người hâm mộ eh?
Well.. Lemme tell bạn GREAT news!
BFDIA 6 is coming out this SUMMER!
It's everywhere in the object community! (Not really, but still. I see it everywhere)
Are bạn excited?
I am for sure! đã đăng hơn một năm qua