thành viên fanpop từ năm May 2011

  • Hoa Kỳ
  • Favorite Book or Author: quần vợt Shoes Series, Percy Jackson Series, and The Book of Mormon
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

percyposeiedon3 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
link PLZ tham gia PLZ đã đăng hơn một năm qua
lovespercy đã đưa ý kiến về Các anh hùng của đỉnh Olympus
bạn know life's too busy when bạn can't find time to read Mark of Athena until end of FEBRUARY!!!! WHAT IS THIS CRUEL WORLD COMING TO?! đã đăng hơn một năm qua
kkw1700 đã bình luận…
No, don't be sorry. You're sparing yourself D: hơn một năm qua
somisista đã bình luận…
Fuck."...." hơn một năm qua
kkw1700 đã bình luận…
^ What? hơn một năm qua
lovespercy đã đưa ý kiến về Các anh hùng của đỉnh Olympus
17 DAYS LEFT!!!! I CAN'T WAIT ANY LONGER!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
universalpowa đã bình luận…
AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
LORDCHAOS đã bình luận…
Patience hơn một năm qua
meredog đã bình luận…
^i know how u feel.... i to once agreed with LC once..... it was.... painful...... hơn một năm qua