Ivelisse Lopez

thành viên fanpop từ năm October 2011

  • Female, 27 years old
  • Tampa, Florida
  • Favorite TV Show: Sonic X and Young Justice
    Favorite Movie: Justice League: Chrisis on two Earths
    Favorite Musician: David Archuleta - Crush
    Favorite Book or Author: Super Giải cứu thế giới and Sonic the hedgehog comics
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

cool
ConnerKent trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
I tình yêu your picture đã đăng hơn một năm qua
december2 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Look, I'm sorry. Please forgive me and let's forget this ever happened. đã đăng hơn một năm qua
smile
december2 đã đưa ý kiến …
woah, you're 20??? Sweet! so, how's it going? đã đăng hơn một năm qua
loveshadow đã bình luận…
Don't EVER say hoặc remind me of my age!!! hơn một năm qua
december2 đã bình luận…
dude! sorry! sheez, don't go all psyco ninja on me! I'm sorry! hơn một năm qua