hope lewis

thành viên fanpop từ năm January 2012

  • 22 years old
  • arold, United States of America
  • Favorite TV Show: Shake It Up
    Favorite Movie: dane flake
    Favorite Musician: nothing
    Favorite Book or Author: idk
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

loveray1 đã đưa ý kiến về Nicki Minaj
Write something on the Nicki Minaj wall...i hate u đã đăng hơn một năm qua
supersexxi1 đã bình luận…
listen here if u hate her why did bạn bình luận hơn một năm qua
cool
loveray1 đã đưa ý kiến …
come out stright i think that people are oh no i cant say that but i will just say it stright out rude đã đăng hơn một năm qua
laugh
loveprodigy1 đã đưa ý kiến …
xin chào keiykeiy
loveray cá đuối, ray đã đăng hơn một năm qua
loveray1 đã bình luận…
i tình yêu cá đuối, ray cá đuối, ray too hơn một năm qua
loveray1 đã bình luận…
i loveprodigy1 hơn một năm qua