Silvia Kenly

thành viên fanpop từ năm November 2010

  • Female, 25 years old
  • Jakarta, Indonesia
  • Favorite Movie: bạn are beautiful hoặc he is beautiful
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

smile
lovekenly đã đưa ý kiến …
tình yêu bạn A.N.JELL.. Saranghae... đã đăng hơn một năm qua
lovekenly đã đưa ý kiến về A.N.JELL
Saranghae A.N.JELL.. specially Go mi nam and tae kyung.. Please make bạn are beautiful session 2..^^ đã đăng hơn một năm qua