Julia Hemmington

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Female, 28 years old
  • Miami, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

loveissweet19 đã đưa ý kiến về Damon & Elena
Happy New năm DE fans! :) đã đăng hơn một năm qua
twinflames đã bình luận…
Happy New Year!!! :) hơn một năm qua
loveissweet19 đã đưa ý kiến về Jake and Cassie
Just caught up with TSC and I tình yêu these two! <3 đã đăng hơn một năm qua
big smile
marlanido trao các điểm thưởng cho tôi về my links
thxx for ading me back!
how r u? đã đăng hơn một năm qua
loveissweet19 đã bình luận…
Im good how are you? hơn một năm qua