My Wall

Previous
NoNoobs đã đưa ý kiến …
lovegypsy64, overrated Bambi fanboy đã đăng hơn một năm qua
sunny
rakshasa trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
☆ Thanks for the add back ^_^
& Nice to meet bạn đã đăng hơn một năm qua
smile
Maria7Potter trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for adding me back! đã đăng hơn một năm qua
lovegypsy64 đã bình luận…
You're welcome. :) hơn một năm qua
smile
Beastlysoul25 đã đưa ý kiến …
Thanks for the add back! Please join: link đã đăng hơn một năm qua
lovegypsy64 đã bình luận…
No problem. tình yêu your biểu tượng btw. Belle is awesome! hơn một năm qua
Beastlysoul25 đã bình luận…
I'm glad that I'm not the only person that's has Belle as a yêu thích princess. hơn một năm qua
shanyuisboss trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
For your article, here's a prop:) đã đăng hơn một năm qua
lovegypsy64 đã bình luận…
Thanks. :) hơn một năm qua
fantasia777 đã đưa ý kiến …
hi how are bạn do bạn want to be a người hâm mộ of me đã đăng hơn một năm qua
laugh
aurora2011 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tks for adding me. đã đăng hơn một năm qua
lovegypsy64 đã bình luận…
You're welcome. :D hơn một năm qua
laugh
aurora2011 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
tks for joining in my club. đã đăng hơn một năm qua
lovegypsy64 đã bình luận…
No problem. :D hơn một năm qua
smile
PrincessFairy trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Thanks for the add back! đã đăng hơn một năm qua
lovegypsy64 đã bình luận…
You're welcome. :D hơn một năm qua
curtains4 đã đưa ý kiến …
Stop picking on Ariel please, hoặc I will báo cáo bạn đã đăng hơn một năm qua
lovegypsy64 đã bình luận…
I didn't say anything bad about Ariel. I like Ariel. There must be some mistake. hơn một năm qua