Florica Anderson

thành viên fanpop từ năm May 2008

  • Female, 29 years old
  • Favorite TV Show: My Little Pony:Friendship is Magic,The Amazing World of Gumball
    Favorite Movie: The Hunchback of Notre Dame,Yellow Submarine
    Favorite Musician: Paul McCartney,Paul Kandel,Barry Manilow,Sarah Brightman,Mika Bomb,Freddie Mercury,Miku Hatsune,Nick Pitera,Darren Criss
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

NoNoobs đã đưa ý kiến …
lovegypsy64, overrated Bambi fanboy đã đăng cách đây 11 tháng
sunny
rakshasa trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
☆ Thanks for the add back ^_^
& Nice to meet bạn đã đăng hơn một năm qua
smile
Maria7Potter trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for adding me back! đã đăng hơn một năm qua
lovegypsy64 đã bình luận…
You're welcome. :) hơn một năm qua