thành viên fanpop từ năm October 2011

  • Hogwarts
  • Favorite TV Show: The Vampire Diaries, Once Upon A Time, and Pretty Little Liers
    Favorite Movie: Harry Potter Series, Shrek, and anything funny and scary.
    Favorite Musician: Anything Rock, but mostly Three Days Grace
    Favorite Book or Author: Harry Potter Series, mostly Harry Potter and the Deathly Hallows
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

KingSimba4Ever9 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Take my hand,
We'll go through a magical land
of sand and together we will stand
Through this magical land of Friendship. Post this to all of your bestest Những người bạn wall
If bạn get1 your cool
If bạn get 5 your Loved
If bạn get 10 your Awesome
If bạn get 15 your Amazing
If bạn get 20 hoặc thêm your được ưa chuộng and alot of people tình yêu you... đã đăng hơn một năm qua
alemenmann trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
your welcome đã đăng hơn một năm qua
smile
cuteypuffgirl trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hey, thanks for the add :) And sure, simply message me what bạn want on it. Should your name be loveam96 and the tiêu đề would be Ultimate Potterhead? đã đăng hơn một năm qua