Amanda

thành viên fanpop từ năm June 2012

  • Female, 20 years old
  • Denver, United States of America
  • Favorite TV Show: The Bachlorette/The Bachlor
    Favorite Movie: Twilight Saga
    Favorite Musician: Taylor nhanh, swift
    Favorite Book or Author: Twilight Saga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mischievous
emmaliecullen18 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
cốc-tai, cocktail ready gal!! where r u?? đã đăng hơn một năm qua
CullenSisters-X trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
For guessing letter "A" in the Twilight quote game :)
link đã đăng hơn một năm qua
CullenSisters-X trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
For guessing letter "R" in the Twilight quote game :)
link đã đăng hơn một năm qua