Egle M

thành viên fanpop từ năm June 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
vidvida trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
I Miss bạn So much!
i wish there was a way i could talk to bạn :( đã đăng hơn một năm qua
big smile
quinn13 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hii!!
Thanks so much 4 adding me!! I'm Iva, nice to meet you.. :D
Btw You've got amazing khẩu hiệu as well as your gallery pics.... ;)
So, how are you?
xxx
đã đăng hơn một năm qua
heart
aNNalovechuck trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Deaaaaaaaaar <33
How are bạn today?
kidding me ? how could i forget bạn ;)?
we're besties :D ~
so how are bạn ? anything new? tell me everything
ofcourse i watched new the episodes :D
đã đăng hơn một năm qua