thành viên fanpop từ năm May 2010

  • Favorite TV Show: The Vampire Diaries, Glee, Pretty Little Liars, White Collar, Gossip Girl, The Big Bang Theory
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

lorenna84 đã đưa ý kiến về Damon & Elena
is it just me hoặc all the spoilers that anon wrote in YT turned out to be true?... i mean, read them again and it kinda makes sense... maybe not all of them but a lot! đã đăng hơn một năm qua
ritasantos đã bình luận…
where can i read them? hơn một năm qua
lorenna84 đã bình luận…
in the đường dẫn section, the one that says "predictions (from tumblr)" hoặc something like that ;) hơn một năm qua
lorenna84 đã đưa ý kiến về Dan and Blair
omg!! i just read all the spoilers and i'm shocked haha but im positive there's still hope for Dair!!!! đã đăng hơn một năm qua
shankii đã bình luận…
Awww por ke me evades? xD! hơn một năm qua
lorenna84 đã bình luận…
no no no te evadoo! hahaha dd stassssssss tu me evades! chateando en twitter y msn ni madres! graciass jummmm -.- hơn một năm qua
lorenna84 đã đưa ý kiến về Dan and Blair
i'm worried about the prince coming back, does that mean Dair won't last? :( đã đăng hơn một năm qua
BeautifulLover đã bình luận…
Well I read a spoiler who says that thanks to Prince Louis, Dair will happens hơn một năm qua
lorenna84 đã bình luận…
really?? :O where did u read that? hơn một năm qua
BeautifulLover đã bình luận…
On the same site that months cách đây I read that Dair will have a connection. hơn một năm qua
lorenna84 đã bình luận…
yeah, but what site is that? i'd like to read it myself :) thanks! hơn một năm qua