Xela

thành viên fanpop từ năm September 2013

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

shawnroberts trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Nice name đã đăng hơn một năm qua
smile
lonewolf8547 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
im not gonna lie sometimes im truly surprised to see that some people are still here. long time no see everyone. (for those of bạn that remember me lol) đã đăng hơn một năm qua
lonewolf8547 đã đưa ý kiến về Scamp from Lady and the Tramp 2
i actually like the một giây one thêm then the first one đã đăng hơn một năm qua