Semper

thành viên fanpop từ năm January 2012

  • Male, 22 years old
  • somewhere, Cali!
  • Favorite TV Show: American dad, family guy, robot chicken
    Favorite Movie: Alpha and omega, Ted, Project X, The Hangover
    Favorite Musician: Logic
    Favorite Book or Author: Haha yeah....no
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
lonewolf82 đã đưa ý kiến về My Little Pony - Friendship is Magic
Hey, just throwing it out there, I'm doing free thông tin các nhân OC drawings, let me know if you're interested. đã đăng hơn một năm qua
Canada24 đã bình luận…
Sure hơn một năm qua
lonewolf82 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
Well damn. This place is still going huh? How are bạn guys? đã đăng hơn một năm qua
ben15delas đã bình luận…
Good you? hơn một năm qua
lonewolf82 đã bình luận…
I'm doing pretty well, glad to see Google remembers my password, because I never would've hahah XD hơn một năm qua
lonewolf82 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
It's quite quiet here today. đã đăng hơn một năm qua
AlphaClub đã bình luận…
It is. hơn một năm qua
pablopj đã bình luận…
good, you? hơn một năm qua
DancingHumphrey đã bình luận…
Mojo was partly resposible for it a lot. hơn một năm qua