thành viên fanpop từ năm May 2012

  • Favorite Movie: Sky High
    Favorite Book or Author: Hunger Games/ Divergent
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
llamasmurfs đã đưa ý kiến về Lifetime
for anyone that's interested, the new kim of queens ti vi hiển thị has just gotten a người hâm mộ club, so please check it out! đã đăng hơn một năm qua
big smile
llamasmurfs đã đưa ý kiến về Kim of Queens
a fanclub dedicated to the lifetime hit tv hiển thị series "kim of queens", where Kim Gravel and her family coaches children how to succeed in the world of pageantry! If there are any các câu hỏi about it let me know! đã đăng hơn một năm qua
big smile
llamasmurfs đã đưa ý kiến về Dance Moms
In America the Dance Moms Premiere is Tonight! đã đăng hơn một năm qua