Lizzard

thành viên fanpop từ năm December 2012

  • Female
  • Favorite TV Show: Big Bang Theroy....um I dont know I have alot!
    Favorite Movie: I tình yêu Animes! Disney Movies...I am Legand...etc.
    Favorite Musician: Um i dont really have one (Doesnt listen to âm nhạc like a maniac)
    Favorite Book or Author: Mangas! Actually im a pretty avid reader :) So i dont have a favorite! (I practically tình yêu ALL books)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

crying
lizzard_anime đã đưa ý kiến về Vua Hải Tặc
Im sad that there not done with the anime! But i cant wait till.tje tiếp theo one comes out...maybe i should start đọc the manga....even though its WAYYY long! đã đăng hơn một năm qua
lizzard_anime đã đưa ý kiến …
Hey! Lizzard here! Be free to be my Fan! Haha! Im prettu new so I still dont really knoe what im doing! So...ya! I tình yêu to draw, Read, Play outside and i tình yêu Mangas! đã đăng hơn một năm qua