Monica

thành viên fanpop từ năm January 2015

  • Poland
  • Favorite Movie: Biên niên sử Narnia
    Favorite Musician: Ed Sheeran
    Favorite Book or Author: "Gone with the wind"
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi