my name is scar/ I tình yêu nala the lion

thành viên fanpop từ năm May 2015

  • Male, 20 years old
  • where my pride is, United States of America
  • Favorite TV Show: ghost adventures,mountain monsters,rob and big,ridiculousness
    Favorite Movie: lion king, alpha and omega
    Favorite Musician: country hunter Hayes luke bryan Florida Georgia line rascal căn hộ
    Favorite Book or Author: ?
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

nala-THE-LION đã đưa ý kiến …
Hi babe *nuzzles you* sorry about balto đã đăng hơn một năm qua
lion345 đã bình luận…
no I was making sure he knows that I take it a little to aggressive hơn một năm qua
nala-THE-LION đã bình luận…
yes i know bạn to well - hơn một năm qua
nala-THE-LION đã bình luận…
theres chazty and the lake hơn một năm qua
nala-THE-LION đã đưa ý kiến …
xin chào babe bạn there đã đăng hơn một năm qua
nala-THE-LION đã đưa ý kiến …
I'm back go on the chazty kk đã đăng hơn một năm qua
lion345 đã bình luận…
Ok hơn một năm qua
lion345 đã bình luận…
in it hơn một năm qua