kerry smith

thành viên fanpop từ năm June 2010

  • Female, 38 years old
  • United Kingdom
  • Favorite TV Show: 90210,smallville,The vampire diaries,Ncis,one cây đồi núi, hill
    Favorite Movie: godfather, fast and furious 1-6, harry potter 1-5.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

leanneheward trao các điểm thưởng cho tôi về my links
5# i adore liomi!!!!!!!!!!! <3 <3 <3 đã đăng hơn một năm qua
leanneheward trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
4# đã đăng hơn một năm qua
leanneheward trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
3# đã đăng hơn một năm qua