Chelsea

thành viên fanpop từ năm February 2010

  • 24 years old
  • Cairo, Egypt
  • Favorite TV Show: Jojo's Bizarre Adventure
    Favorite Musician: Melanie Martinez, Halsey, Olivia Pennalva
    Favorite Book or Author: Paulo Coelho, H.P. Lovecraft, Philip K. Dick
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Aquemarine đã đưa ý kiến …
^.^ message me back my old friend. đã đăng hơn một năm qua
ling12 đã bình luận…
Will do! <3 hơn một năm qua
Aquemarine đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại ♡ i miss bạn hơn một năm qua
ana_tai_tadase đã đưa ý kiến …
BTW, i wrote bạn on Skype!! đã đăng hơn một năm qua
ling12 đã bình luận…
I'll write back as soon as possible. hơn một năm qua
heart
ana_tai_tadase đã đưa ý kiến …
I'M SPAMMING bạn RIGHT NOW SO bạn GET A NOTIFICATION IN YOUR email AND SEE IT'S ME LOL
Miss bạn a lot, Sebby!!!! đã đăng hơn một năm qua
ling12 đã bình luận…
Sadly, I didn't get any notifications on my e-mail. Weird. Anyways, Ill be sure to reply on skype later~ hơn một năm qua