Miss Lavender

thành viên fanpop từ năm November 2010

  • Female, 26 years old
  • San Francisco, United States of America
  • Favorite TV Show: The Vampire Diaries, Hellcats, Gossip Girl.
    Favorite Musician: Taylor Swift, Katy Perry, Rihanna, The Script, OneRepublic
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

lizzie_jo5 đã đưa ý kiến …
sign the petition!! pretty please
www.petitiononline.com/dendgame/petition.html
thanx đã đăng hơn một năm qua
emx23lost trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
thanks for the add :) đã đăng hơn một năm qua
lilmisslav đã bình luận…
yep hơn một năm qua
laugh
minimew037 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Heyy, Thanks for the add xxx, đã đăng hơn một năm qua
lilmisslav đã bình luận…
ure welcome! :p hơn một năm qua