Chloey B

thành viên fanpop từ năm September 2010

  • Female, 27 years old
  • Dubbo, Australia
  • Favorite TV Show: Yu-Gi-Oh! and kiếm hai mặt đều bén, claymore (retro shows include Dragon Ball Z, Pokemon and Digimon amoung others)
    Favorite Movie: Yu-Gi-Oh! Movie, Spirit and then some really old ones!
    Favorite Musician: Lots of them
    Favorite Book or Author: Yu-Gi-Oh! Manga, kiếm hai mặt đều bén, claymore manga and a few other's to the likes of Harry Potter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2) Die-Hard Fan in 3 clubs Die-Hard (3)

thông tin trên tường của tôi

smile
Nariko trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi there ! How are you? I see bạn like Claymore, care to see some new số phiếu bầu I added to the kiếm hai mặt đều bén, claymore club? đã đăng hơn một năm qua
lilmissYuganna đã đưa ý kiến về Phantom Miria
Miria ftw too bad Yagi went and killed off Tabitha. đã đăng hơn một năm qua
lilmissYuganna đã đưa ý kiến về The Silent Chloey Series
Here is perhaps the một giây most exclusive site that bạn will find on The Silent Chloey Series! đã đăng hơn một năm qua