Eden J.

thành viên fanpop từ năm August 2013

  • Favorite TV Show: Full house...love that hiển thị
    Favorite Musician: Taylor nhanh, swift
    Favorite Book or Author: "unexpected"
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

lilfrostygirl đã đưa ý kiến về Taylor Swift's
Taylor nhanh, swift damage. Go to it!! ➡ đã đăng hơn một năm qua
lilfrostygirl đã đưa ý kiến về Stylish Hair Here
Welcome to Stylish Hair HERE! đã đăng hơn một năm qua
smile
cool1234girl trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
please participate-
link đã đăng hơn một năm qua