Clary Fray ♡

thành viên fanpop từ năm September 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua
kiss
Elenitsa-S trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
nice pic sweety đã đăng hơn một năm qua
liana99 đã bình luận…
thanks :* hơn một năm qua
heart
Annoula_S trao các điểm thưởng cho tôi về my images
<33 đã đăng hơn một năm qua
liana99 đã bình luận…
WHERE ARE YOU? :O ♥ hơn một năm qua