laura

thành viên fanpop từ năm October 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 14 clubs Dedicated (14) Die-Hard Fan in 24 clubs Die-Hard (24) Fanatic in 5 clubs Fanatic (5)

thông tin trên tường của tôi

Jessica4695 đã đưa ý kiến …
I miss youuuu <3 đã đăng hơn một năm qua
Jessica4695 đã đưa ý kiến …
LAURA! Well I'm kind of back and I miss bạn <3 oh why aren't bạn here anymore. đã đăng hơn một năm qua
leytonfaan_18 đã đưa ý kiến về Leyton Family<3
Remember me? Just wanted to make sure I stopped bởi and đã đưa ý kiến - HAPPY ANNIVERSARY LPF! Three incredible years of laughing and fighting, and it's still as strong as ever. I'm so proud of each and everyone of you. You're all beautiful people and whether this place lasts for another tháng hoặc ten thêm years, I know i'll look back and smile when I think of it and bạn all. Always here for bạn guys. I tình yêu bạn all so much<3333333 đã đăng hơn một năm qua
XxXrachellXxX đã bình luận…
LAURA I tình yêu bạn <33333333333 REPLY TO MY MESSAGE ON TUMBLR ;P hơn một năm qua
XNaley_JamesX đã bình luận…
Why haven't I noticed these yet?? Laura!!! OMG, so happy bạn came to say happy anniversary!! Miss you!!! hơn một năm qua
xoheartinohioxo đã bình luận…
Lala <3 I miss bạn crazy girl ♥ hơn một năm qua